"Προχωρώ και Επιχειρώ" Συνέδριο για την απεξάρτηση και την επιχειρηματικότητα